Elektronisk post-liste

Det er satt opp en e-post liste for å gjøre det enklere å holde kontakten. På denne siden finner du fremgangsmåte for bruk av denne listen.

Innmelding og utmelding
For å melde deg på eller av e-post listen, gå til følgende side:

http://bjerkeset.com/mailman/listinfo/nd-comma

Det er ikke noe i veien for å melde seg på listen med flere ulike e-post adresser. Du vil i så fall motta meldinger til hver av disse adressene.

Sende e-post til lista
For å sende en e-post til denne mailing lista, sender du en e-post til følgende adresse:

nd-comma@bjerkeset.com

Elektronisk post sendt til adressen over, vil bli videresendt til alle medlemmer av listen.

NB! Du må være medlem av listen for å poste til listen. Post fra ikke-medlemmer blir automatisk forkastet. Dette er for å hindre at spam blir sendt til listen.