Svein Olav Bjerkesets hjemmeside

Jeg jobber som senioringeniør i datasenter-gruppen i kontor for IKT Drift i Statens vegvesen  Her jobber jeg med design og installasjon av av UNIX systemer hovedsakelig fra Sun Microsystems. Tidligere har jeg også jobbet med UNIX systemer fra HP og Silicon Graphics.

I tillegg til de komersielle Unix dialektene, jobber jeg også med Linux installasjoner. Linux er et fritt tilgjengelig (les: gratis) operativsystem som er et alternativ til Microsoft Windows.

Svein Olav Bjerkeset
   
Postadresse Lindebergåsen 45  
Postnr./sted 1068 Oslo  
Mobiltelefon: 930 55 453  
Telefon privat 22 30 30 90  
Elektronisk post:  svein.olav.bjerkeset@vegvesen.no
svein.olav@bjerkeset.com
Statens vegvesen 
Privat